Terapi på eksistentielt grundlag

I det terapeutiske rum skabes mulighed for at skabe en ny historie, nye handlemuligheder.

Når man vælger at gå i terapi, er det ofte fordi man oplever, at smerten ved den tilstand man befinder sig i, er større end frygten for forandring. En tilstand der for eksempel kan være udløst af en traumatisk oplevelse, en krise i hverdagen , ændrede livsvilkår eller andet.

I terapi får du sat ord på dine tanker og følelser. Du får hjælp til at forstå dine reaktioner. Indsigten kan gøre det nemmere at rumme og bearbejde oplevelser og følelser. Ved at skabe mening og sammenhænge i vores oplevelser, åbnes for ressourcer og nye handlemuligheder.

Jeg har erfaring med psykoterapi i forbindelse med:
  • Sorg- krise- og traume bearbejdning
  • Sociale og psykologiske problemer
  • Personer med Kognitivt funktionsnedsættelse som har været udsat for seksuelt misbrug
  • Udbrændthed- stress- og depression
  • Misbrug
  • Spiseforstyrrelser
  • Særligt sensitive
  • Transpersonligt arbejde
  • o.a

Terapigruppe

Eksistentiel og transpersonlig gruppe

Handler det for dig om at der er mere mellem jord og himmel, end det ”blotte øje” ser, så skal du vide, at der hos mig er rum for denne dybde

Spiritualitet er fundamentet i mange af vores sjæls oplevelser, hvor det er vigtigt at huske, at en god skelneevne og jordforbindelse er forudsætningen for at bringe oplevelserne til anvendelse i livet

En konsultation varer 45-50 minutter.

Afbud senest dagen før inden kl. 12.00 – ellers fuld betaling.