Supervision af psykologer

Supervision af psykologer på vej mod autorisation og specialist.

Den eksistentielle supervision danner grundlag for et meningsfyldt refleksions rum, hvor du kan arbejde alene eller i gruppe sammen med andre psykologer, med temaer i relation til de menneskelige grundvilkår.

Supervisionen er i overensstemmelse med retningslinjerne fra Psykolognævnet og Dansk Psykolog Forening