Forebyggelse af Stress

– et vendepunkt til mere fokus, energi, mestring og lykke

I et tæt samarbejde mellem Psykolog Lise Wiemann og ZENMIND udbydes et nyt og banebrydende kursusforløb i stressforebyggelse.

De metoder og værktøjer der anvendes, vil give deltageren meget mere fokus, energi og lykke i livet, til stor glæde og gavn for både dem selv og arbejdsgiveren.

Målgruppen er ledere og medarbejdere, der er under hårdt dagligt pres i hverdagen og har brug for nye værktøjer og strategier, inden de går helt ned med stress og måske bliver tvunget ud i en lang sygemelding. Personer som allerede er langtidssygemeldt og som vi fælles vurderer, kunne have gavn af kurset, er de naturligvis også velkomne.

Kursusformen forudsætter at den enkelte er motiveret til aktiv deltagelse og har mod på selv at tage ansvar. Derudover kræves ingen forudgående kendskab til meditation eller til andre af de psykologiske værktøjer/ modeller vi arbejder med. Kurset veksler mellem oplæg, dialog, meditation og praktiske/kreative øvelser.

På kurset bliver deltageren grundigt introduceret til Zen, meditation og mindfulness og dets positive (forskningsbaserede) virkninger på krop og sind, samt neuropsykologiske, eksistentielle og kognitive perspektiver og stressforebyggende handlemuligheder. Deltagerne får løbende gruppeundervisning med mulighed for individuelle samtaler. Hertil kommer indgående supervision og støtte til opstart og fastholdelse af egen meditationspraksis, så disciplinerne kan fortsætte kontinuerligt efter kursusforløbets afslutning.

Her nævnes nogle af de områder, som indlejres i kursusforløbet.
Indsigt i nyeste psykologiske teorier og forskningsresultater indenfor stresshåndtering og meditation
– Afklaring af personlige roller, værdier og mål
– Opmærksomheds- og nærværs træning
– Meditationsøvelser og -træning
– Forståelse af, hvad der udløser stress og øget bevidsthed om, hvad der skaber trivsel
– Tankemodellen – indsigt i hvordan sindet fungerer
– Stress/sårbarhedsmodellen
– Øvelser i stresshåndtering og genopbygning af ressourcer
– Fysiske og kreative aktiviteter

Kurset planlægges som et 4 dages kursusforløb. De to første dage indledes med et internatophold på Skovåsen ved Korsør. De to efterfølgende dage afholdes hos Zenmind i København.

Pris/deltager

kr. 14.800,00 i kursusgebyr
Introduktionspris … 9.950,00
kr. 2.000,00 til kursusmaterialer, internatophold og fortæring
Tider:
To sammenhængede dage – internat herefter to enkelte dage med ca. 14 dages mellemrum
Efter afslutning af de kursusforløbet, kan der eventuelt suppleres med individuel coaching, for at sikre fremdrift og fastholdelse af den personlige træning.

Målet med dette kursus er at hjælpe ledere og medarbejdere videre til bedre mestring, mindre stress og et lykkeligere og mere energifyldt liv, med fokus på det som betyder noget og gavner helheden.

Kursusledere og kontaktpersoner

Lise Wiemann
Autoriseret & Klinisk Psykolog

T: +45 40 90 33 90
M: psykolog@lisewiemann.dk
W: www.lisewiemann.dk

Asger Freltoft Knudsen
Zenlærer & Leadershiptræner

T: +45 30 250 250
M: asger@zenmind.dk
W: www.zenmind.dk

Priserne er ex moms